منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentsimcatec.com11/30/2020 8:33:18 PMfaبازدید جناب آقای دکتر علیپور و هیات همراه1399/06/24http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/2082/بازدید جناب آقای دکتر علیپور و هیات همراه1399/06/24بازدید شرکت برق منطقه ای اصفهان و مهندسین مشاور دانشمند1399/06/24http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/2081/بازدید شرکت برق منطقه ای اصفهان و مهندسین مشاور دانشمند1399/06/24گواهینامه استقرار ISO IEC 170251398/05/15http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/2075/گواهینامه استقرار ISO IEC 170251398/05/15بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه شرکت سیمکاتک1396/08/17http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/2072/بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه شرکت سیمکاتک1396/08/17با امضای قرارداد تکنولوژی ساخت برقگیرهای فشار متوسط ABBسوییس به شرکت سیمکاتک داده شد 1396/02/25http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/2071/با امضای قرارداد تکنولوژی ساخت برقگیرهای فشار متوسط ABBسوییس به شرکت سیمکاتک داده شد 1396/02/25بازدید رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی و هیئت همراه از پروژه اجرای پوشش سیلیکون رابر RTV در پست های فشار قوی شهر اهواز1396/02/06http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/1072/بازدید رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی و هیئت همراه از پروژه اجرای پوشش سیلیکون رابر RTV در پست های فشار قوی شهر اهواز1396/02/06اجرای پوشش سیلیکون بر روی پست قشم مولد1395/07/04http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/71/اجرای پوشش سیلیکون بر روی پست قشم مولد1395/07/04اجرای پوشش سیلیکونی بر روی پست پلان 230 63 کیلو ولت1394/08/17http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/67/اجرای پوشش سیلیکونی بر روی پست پلان 230 63 کیلو ولت1394/08/17بهره برداری از خط تولید برقگیرهای سیلیکونی ولتاژ بالا1394/05/10http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/66/بهره برداری از خط تولید برقگیرهای سیلیکونی ولتاژ بالا1394/05/10افتتاحیه خط تولید برقگیرهای سیلیکونی فشار قوی 1394/03/24http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/65/افتتاحیه خط تولید برقگیرهای سیلیکونی فشار قوی 1394/03/24راه اندازی خط تولید مقره های سیلیکونی فشار قوی تا ولتاژ 400 کیلو ولت1392/08/10http://www.simcatec.com/fa/News/item/اخبار/64/راه اندازی خط تولید مقره های سیلیکونی فشار قوی تا ولتاژ 400 کیلو ولت1392/08/10