بازدید جناب آقای دکتر علیپور و هیات همراه

براساس هماهنگی های انجام شده در تاریخ 1399/04/29 جناب آقای دکتر علیپور مدیرکل دفتر فنی نظارت شرکت توانیر به اتفاق یک نفر از کارشناسان آن دفتر آقای مهندس خان احمدلو به منظور آشنایی با خطوط تولید و امکانات جدید آزمایشگاهی این مجموعه به محل کارخانه عزیمت نمودند و طی بازدید از آخرین دستاوردهای این مجموعه ، توضیحات لازم در زمینه های مورد نظر ارائه شد و مقرر گردید همواره جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز طرفین ارتباط سیستماتیک بین طرفین برقرار گردد.
۱۳۹۹/۰۶/۲۴
simcatec.com
نام شرکت: