بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه شرکت سیمکاتک

جناب آقای دکتر رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو به همراه جناب آقای مهندس هوشنگ فلاحتیان معاونت محترم امور برق و جناب آقای مهندس آرش کردی مدیر عامل محترم شرکت توانیر و هیئت همراه در آخرین روز هفدهمین نمایشگاه بین الملی صنعت برق ایران از غرفه شرکت سیمکاتک بازدید به عمل آوردند و کارشناسان شرکت سیمکاتک توضیحاتی پیرامون دست آوردها و محصولات این شرکت به ویژه برقگیرهای انتقال تکنولوژی یافته تحت لیسانس شرکت ABB به حضورشان ارائه نمودند.
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
simcatec.com
نام شرکت: